Reklama Wi-Fi jako nowe rozstrzygnięcie

Internet zaczyna nam towarzyszyć każdego dnia, w jakimkolwiek miejscu, a marketingowcy mają coraz obszerniejsze pole do czynności. Wi-Fi Marketing to innowacyjne rozstrzygnięcie marketingowe mierzone do biznesów, które są codziennie odwiedzane przez klientów. Klienci logują się w lokalu do sieci, a za pomocą Wi-Fi Marketingowi jest możliwość dostarczyć konsumentom doniesienia marketingowe zarówno w chwili, jak logują się do internetu, jak również już po opuszczeniu przez nich tego miejsca.

Read more