Jak mamy szansę wypełnić zeznanie podatkowe przez internet?

PIT-38 to blankiet proponowany dla podmiotów rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W formularzu tym rozliczymy dochody z:działalności ekonomicznej prowadzonej na własne nazwisko, działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, w których płatnik jest wspólnikiem, najmu, podnajmu, ajencji, poddzierżawy bądź innych umów o pokrewnym charakterze. W deklaracji wykazuje się też niezwolnione z opodatkowania zyski zagraniczne, które podatnik zdobył w roku 2014 z tych źródeł przychodów.

obliczymy Twoje podatki

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Podatnicy którzy nie mają w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegający obniżonemu obowiązkowi fiskalnemu). Program PIT online 2014, to aplikacja z którym rozliczysz i przeprowadzisz własnego PIT a sprawnie i prosto. Odliczenie przypada rodzicielom czyniącym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, o ile dziecko z nimi przebywa i rodzicom tymczasowym. Z potrącenia nie mogą korzystać zatem rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej również opiekunowie prawni w sytuacji, gdy nieletni z nimi nie zamieszkuje. Niezwykle pozytywny program PIT online 2014, który za Ciebie wykona PIT (przeczytaj także o innych rozliczenia – np. PIT (zobacz pit 2018 online) 37 i 28 – ).

PIT-38 zaprojektowany jest przede wszystkim dla podatników sprzedających lub zawierających dokumenty wartościowe – obligacje, wkłady, pochodne instrumenty płatnicze, użyczone papiery wartościowe, wkłady w spółdzielniach.

Jeżeli myślisz, że tutaj są warte uwagi wiadomości, to sprawdź również inne szczegółowe omówienie przedstawianej tematyki. Tam także odnajdziesz interesujące tematy.

Ten rodzaj formularza zaprojektowany jest także dla płacących podatki inwestujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i giełdach zagranicznych. Do blankietu wolno dołożyć załącznik PIT/ZG, co znaczy, że na PIT-38 można także ujawnić podobne dochody uzyskane poza granicami Polski. Czas złożenia formularza PIT-38 mija 30 kwietnia roku następującego po roku fiskalnym. – więcej informacji

Oprócz tego PIT-38 projektowany jest dla płacących podatki, którzy w roku podatkowym osiągnęli zyski z tytułu objęcia wkładów (akcji) w spółkach posiadających osobowość ustawową albo udziałów w spółdzielniach w zamian za udział niefinansowy w innej formie aniżeli jednostka względnie jego zorganizowana cząstka.