Platforma licytacyjna, e-procurement – poznaj jej możliwości

Jednym z poważnych usterek postępowania zakupowego w Polsce jest zbytnia biurokracja.

E-procurement (pokaż szczegóły) to nowoczesne narzędzia używane do realizowania zakupów drogą elektroniczną, które przebiegają zarówno w odmianie mniej skomplikowanych aplikacji online, pozwalających na zrealizowanie jednorazowych nabytków, jak też w postaci zawiłych systemów do kierowania zakupami w przedsiębiorstwie, lub urzędzie. Nadrzędnymi wartościami elektronicznych zakupów jest całkowita automatyzacja procesu zakupowego, łatwiejsze kierowanie przebiegiem zakupowym, standaryzacja asortymentu, również kontrahentów.

strona www

Autor: angelcalzado
Źródło: http://www.flickr.com

Taka postać realizacji zamówień zapewnia większą przejrzystość i konkurencyjność. Przy takiej odmianie zakupów niebanalną rolę gra ufność do uczciwości zarówno kupującego, jak i dostawcy – czytaj więcej . Zastosowanie tych narzędzi hamuje biurokrację, bowiem większa część formularzy kreowana jest automatycznie na bazie szablonów zapełnianych wdrażanymi, bądź zapisanymi danymi. E-procurement przynosi możliwość zawierania bezpiecznych transakcji dzięki autoryzacji i kontroli uczestników. Interesującymi instrumentami e-procurement (odnośnik do serwisu) w sferze komercyjnej są wirtualne licytacje, oraz wirtualne targi.

Jak mnóstwo obszarów działania jednostek, także przetargi odbywają się w internecie, dzięki czemu łatwiejszy jest dostęp do przetargów i w znacznym stopniu pomniejszony nakład pieniężny ich organizacji.

Platforma przetargowa to system służący do zrealizowaniu przetargów on-line, posiadający odzwierciedlać w projektach system aukcyjny, bądź też wykonujący licytacje w gatunku odpowiadającym prawie zamówień publicznych. W ogłoszeniu przetargu musi być wyznaczony czas, lokalizacja, przedmiot, oraz warunki przetargu, bądź wskazać sposób udostępnienia tych wymogów.

Organizator od chwili udostępnienia warunków, a licytujący od chwili złożenia propozycji zgodnie z ogłoszeniem przetargu są obowiązani zachowywać się zgodnie z nakazami ogłoszenia, a również wymogów przetargu – poznaj firmę Logintrade. Oferta złożona w przebiegu przetargu przestaje wiązać, gdy została wyłoniona inna propozycja, albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.